B2b software industry

Firmy zabierające się pracą lub te sprzedażą wyrobów są co chwila jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych kiedy również półproduktów. Oba skoncentrowane są na zdrowym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego strukturze należy dokładnie określić jego rolę. Każdy z nich powinien ściśle nawiązywać do ważnych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, produkcja oraz dystrybucja. W punktu polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto zastosować specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych materiałów i wyrobów. Drinku spośród nich stanowi szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to styl do zarządzania magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i obsługa jest wysoce intuicyjna. Również można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prac powiązane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z podstawowymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak myśleć kartoteki towarowe? Jak wspomnieć nowy materiał? Jak wykonać wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest robiony w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego towaru od razu organizowany jest produkt z pewnego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno polskich i przyszłych w obszarze jednej bazy danych. Sporządzane dokumenty MM świadczą o przesunięciach między magazynowych. W ciemny i czytelny sposób możemy wykonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, pokazującą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych towarów w magazynach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy wiedze jak dobrze stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można i posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Dobrze zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i prosta dokumentacja dodają się do bliskiego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w nazwie.