Bezpieczenstwo wewnetrzne unii europejskiej

Zagadnienia zaufania oraz kontroli pozycji w sektorze są głównie powiązane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na bazie studium przypadku -  atex case studies.

http://xzs.pl/b24-verbisanZobacz naszą stronę www

Ze powodu na fakt, że znaczna grupa maszyn, a też urządzeń jest przekazana do uprawiania prac w kopalniach węgla kamiennego, w jakich potrafi wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w określonej rzeczy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która przenosi się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a ponadto Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w sytuacji unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń oraz układów ochronnych, jakie są oddane do zysku w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym końcem tej wskazówki jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą znaczny poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa wola nie była kluczowym etapem z zakresu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgód Europejskiej. Od prawie dwudziestu lat ludzie potrzebowaliby przystosować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi właśnie w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wcielona w życie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są przeznaczone do gruntu w strefach, jakie są zagrożone atakiem na powierzchni i dyrektywę 82/130/EWG, która dotyczy urządzeń elektrycznych oddanych do operowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem we mieszkaniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgód na podstawie starego podejścia, były uzależnione ale z narzędziami elektrycznymi, które pragnęły spełnić wszystkie dokładnie określone wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu ale w połowie przypadków. W kontaktu z tym, zaznaczane w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest niemal odpowiednie do spełnienia głębokiego rozmiaru ochrony, który jest chciany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.