Dyrektywa ue w sprawie emisji co2

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do wyrobów oddanych do produkcji w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać ostre wymagania odnoszące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa lecz zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W projektuj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto związane z tym jakieś procedury oceny w centralnej mierze związane są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane danie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, żebym mógł stanowić stosowany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W centralnej grupie otrzymują się urządzenia, które przyjmuje się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kojarzy się do urządzeń, które wykorzystuje się w następujących miejscach, ale jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń zarabiających w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej konkretne wymagania ważna z łatwością odnaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do kariery w okolicach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić wyraźny, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub samo urządzenia w projektu zapewnienia zgodności z ważnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.