Dyrektywa unii w sprawie odkurzaczy

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty zbliżone do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ towarów to jedyne z obowiązujących założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Prawu Ministra Gospodarki w kwestii zasadniczych wymagań dla urządzeń oraz układów ochronnych oddanych do zysku w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz materiałów oraz informacji pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w tryb szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i formy, jakie potrzebuje spełniać produkt w zależności od otoczenia w jakim będzie on używany. Należy jednakże pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi także spełniać wytyczne pochodzące z pozostałych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru i posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim brana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich wynikania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien być szybko zrezygnowany z sektora. Wykonywa to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowie i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem atakiem na określonym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z regułą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.