Pozar markowa

Informacja z poziomu gaszenia pożaru jest oryginalnym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to jeden z najbardziej niebezpiecznych żywiołów, trudnych do zapamiętania, szybko przenoszący się i niszczący wszystko co zobaczy na domowej drodze. Każde wnętrze, w jakim występują ludzie, powinno być idealnie wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe, które będą tworzyły skuteczną broń w rywalizacji z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z dobrymi sprzętami, które wykonują do powstawania ognia i chronienia przestrzeni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto musi poczuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszystek rodzaj ognia, zamyka się bowiem przy pomocy tego samego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju czy też instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i stworzy, że pożar jeszcze bardziej wykorzysta na siły. W zwalczaniu niektórych pożarów, niezwykle skuteczne wyraża się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to droga gaszenia parą, która wykazuje naprawdę wysoką skuteczność, jednak stanowi pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie uniemożliwia jej użytkowania na założonej przestrzeni, ponieważ w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą wykaże się za toż szczególnie pożyteczne w pomieszczeniach zamkniętych, o niskich rozmiarach. Dzięki wykorzystywaniu technologii liczącej na leczeniu hamującym dopływu tlenu i dużym zaniżaniu jego stanu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów lub nawet instalacji elektrycznych. Główna zasada działania pary gaśniczej liczy na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im piękniejsza temperatura zapłonu palącego się materiału, tym znacznie surowa w akcji z płomieniami okaże się para.