Przenosnik slimakowy lamany

Przenośniki ślimakowe są zastosowanie przede wszystkim w rolnictwie, To danie dostarcza do stosowania gotowej paszy z mieszalnika, przenoszenia własnej paszy ze śrutownika lub z gnojownika. Posiada także wykorzystanie do rozładunku i załadunku ziarna.Maksymalny kąt pracy przenośników ślimakowych to 45 stopni. Przenośnik ślimakowy nazywany jest też żmijką do zboża lub podajnikiem ślimakowym.Przenośnik ślimakowy bierze się do rozładunku przyczep rolniczych lub zasypywaniu silosów zbożowych. Leczy również przy przewożeniu ziarna. Przenośniki są używane także do wstępnego czyszczenia zboża. Urządzenie to zapewnia zazwyczaj jako element drodze do prac pasz oraz drodze do magazynowania zboża. Przenośniki ślimakowe to dania o odległości od 4 do 12 mb, wydajności od 7 do 60 T/h, średnicy rur od fi 110 do fi 250, silniki o mierze od 1,5 do 11 kW.Przenośniki ślimakowe są bardzo funkcjonalnymi konstrukcyjnie maszynami rolniczymi. Przy ich częstej eksploatacji niezwykle prestiżowe jest szukanie stanu łożysk oraz pasków klinowych. Te komponenty są najbardziej awaryjne w urządzeniu. Poza tym, należy pamiętać o kąt pracy przenośnika ślimakowego. Musi on mieć maksymalnie 45 stopni.Wyjątkiem z tej wartości są przenośniki pionowe. Stanowią toż narzędzia dane do pracy przy ścianach budynków, silosów również drugich obiektów gospodarczych i gospodarskich.Przenośniki ślimakowe mają moc zalet. Odznaczają się dużą wydajnością, niewielkim zapotrzebowaniem na skalę, niską ceną i małymi kosztami eksploatacji, łatwością manewrowania także możliwością zmiany kąta pracy przenośnika.Są również przenośniki dopasowane do zmiany położenia. Dzięki tej funkcji przenośnik można wprowadzać w kolejnych częściach. Nie zaledwie w polu. Przenośniki umożliwiają również zmianę kąta nachylenia. Przenośnik ślimakowy można wzbogacić o dodatkowe elementy np. kosz zasypowy, różnego sposobie rozdzielacze oraz segmenty przedłużające.