Psychika ludzi po wojnie

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem potrzebne jest podawanie urządzeń z certyfikatem ATEX i instalacji zaprojektowanych i sprawionych zgodnie z zasadą ATEX ważną w krajach UE.

W pracy, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) wskazane jest przede wszystkim danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby realizowało w cali sprawnie, przydatne jest zawarcie odpowiednio wykończonych i możliwie dobrych rozwiązań technicznych, technicznych i proceduralnych. Jakie więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w działalności W praktyce odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) kieruje się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich organizują się skupiska pyłu (na dowód wokół obrabiarek), do ostatniego obowiązku należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń i samej instalacji odpylającej, gdyż ona oraz może robić ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu wydarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i pokrycia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych zgodnie z poradą ATEX oraz stanowiących dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w plany gaszenia (iskier i / lub pożaru) w samych instalacji.